Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο

//Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο

Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο

Τετάρτη 14 Σεπτεμβρίου 2016 – Στρασβούργο

Σχέσεις της ΕΕ με την Τυνησία στο ισχύον περιφερειακό πλαίσιο (A8-0249/2016 – Fabio Massimo Castaldo)

Tο κείμενο που έχει κατατεθεί περιγράφει το πολιτικό και θεσμικό πλαίσιο όπως υφίσταται σήμερα αλλά και υπογραμμίζει τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει να γίνουν. Θέτει τα ζητήματα οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης, ενώ εξηγεί και την σημασία της εκπαίδευσης, του πολιτισμού και της κινητικότητας στις σχέσεις ΕΕ-Τυνησίας.

2019-04-05T08:10:28+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

About the Author: