Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» στην Ελλάδα

//Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» στην Ελλάδα

Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» στην Ελλάδα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000513-19 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Theodoros Zagorakis (PPE)

Θέμα: Πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία» στην Ελλάδα
Μετά την δημοσιοποίηση εικόνων ντροπής σε ελληνικά ιδρύματα περίθαλψης παιδιών με αναπηρίες, αλλά και στα πλαίσια της εναρμόνισης των ελληνικών αρχών με την ευρωπαϊκή στρατηγική για την αναπηρία 2010-2020, οι αρμόδιες ελληνικές αρχές παρουσίασαν τον Δεκέμβριο του 2017 το πρόγραμμα «Αποϊδρυματοποιηση ατόμων με αναπηρία».

Βασικός στόχος του προγράμματος ήταν η οργάνωση και λειτουργία δομών, δράσεων και προγραμμάτων αποϊδρυματοποίησης ατόμων με αναπηρία που φιλοξενούνταν στο παρελθόν σε Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας, και ειδικότερα η μεταστέγαση όλων των φιλοξενούμενων και η διαβίωσή τους σε ασφαλή και υποστηρικτική δομή, ή σε δομή οικογενειακού τύπου.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Διαθέτει στοιχεία για την πορεία υλοποίησης των δράσεων του συγκεκριμένου προγράμματος στην Ελλάδα;

Έχει χρηματοδοτήσει η Επιτροπή δράσεις για την αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρία στην Ελλάδα και, εάν ναι, πώς κρίνει τα μέχρι στιγμής αποτελέσματα;

2019-02-25T09:46:15+00:00Ιανουάριος 30th, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: