Περικοπές στον προϋπολογισμό του Cedefop

//Περικοπές στον προϋπολογισμό του Cedefop

Περικοπές στον προϋπολογισμό του Cedefop

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005512-18 προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Theodoros Zagorakis (PPE)

 

Ενώ οι διαπραγματεύσεις για το νέο πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο (ΠΔΠ) βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, η πρόταση της Επιτροπής επισημαίνει σοβαρές διαδοχικές περικοπές του προϋπολογισμού του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Ανάπτυξη της Επαγγελματικής Κατάρτισης (Cedefop) κατά περισσότερο από 15% έως το 2027.

Η δραστική αυτή μείωση θα προκαλέσει οξεία αναντιστοιχία μεταξύ ζήτησης και πόρων. Επίσης θα εμποδίσει, αναπόφευκτα, το Cedefop που επιδιώκει να εκπληρώνει την αποστολή του για τη μεταρρύθμιση και τη βελτίωση της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ), και επομένως να στηρίζει τους νέους στις προσπάθειές τους να είναι καλύτερα καταρτισμένοι και απασχολήσιμοι σε μια συνεχώς μεταβαλλόμενη αγορά εργασίας. Επιπλέον, ενδέχεται να υπονομεύσει σοβαρά την ικανότητα του κέντρου να προσελκύει ταλέντα και εμπειρογνωμοσύνη από χώρες εκτός Ελλάδας. Αξίζει να σημειωθεί ότι το να διατηρηθεί σταθερός ο προϋπολογισμός του οργανισμού σε σχετικές τιμές συνεπάγεται απλώς και μόνον αύξηση κατά 2% ετησίως την περίοδο 2021-2027 σε σύγκριση με τον προβλεπόμενο προϋπολογισμό του 2020.

Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι από το 2013 έχει ήδη επιβληθεί στο Cedefop μείωση του προσωπικού κατά 10%, και ότι οι πρόσθετες περικοπές ενδέχεται να υπονομεύσουν σοβαρά την ικανότητα του Οργανισμού να εκτελεί την αποστολή του:

Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει τη συλλογιστική στην οποία βασίζεται η πρότασή της;

Τι προτίθεται να πράξει η Επιτροπή για να διατηρηθεί η ομαλή λειτουργία αυτού του σημαντικού οργανισμού της ΕΕ;

2019-01-24T13:43:24+00:00Οκτώβριος 29th, 2018|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: