Οι επιπτώσεις του BREXIT στις εργασιακές συνθήκες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

//Οι επιπτώσεις του BREXIT στις εργασιακές συνθήκες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Οι επιπτώσεις του BREXIT στις εργασιακές συνθήκες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001360/2019 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Theodoros Zagorakis (PPE)

Θέμα: Οι επιπτώσεις του BREXIT στις εργασιακές συνθήκες των ποδοσφαιριστών που αγωνίζονται στο Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο, ως κράτος μέλος της ΕΕ, εμπεριέχεται στην αρχή της ελεύθερης κυκλοφορίας των εργαζομένων. Υπό αυτό το δεδομένο έχει διαμορφωθεί το εργασιακό καθεστώς των αμειβομένων ποδοσφαιριστών, γεγονός που θέτει διαφορετικά κριτήρια μεταξύ ποδοσφαιριστών υπηκόων κράτους μέλους της ΕΕ και μη. Πρόσφατα, η Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Αγγλίας ανακοίνωσε ότι με τα σημερινά στοιχεία το 65% των ποδοσφαιριστών υπηκόων της ΕΕ που αγωνίζονται στην Premier League της Αγγλίας δεν θα πληρούσαν τα κριτήρια σύναψης επαγγελματικού συμβολαίου υπό διαφορετικό καθεστώς. Εκτός αυτού, στην περίπτωση της «άτακτης» εξόδου του ΗΒ από την ΕΕ, θα υπήρχαν σημαντικές αλλαγές και στο πλαίσιο που διέπει τις μεταγραφές. Ενδεικτικά, αναφέρεται το παράδειγμα των μεταγραφών ποδοσφαιριστών ηλικίας μικρότερης των 18 ετών, όπου υπήκοοι της ΕΕ και χωρών της ΕΟX εξαιρούνται του κανονισμού απαγόρευσης μεταγραφής της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας (FIFA).

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Έχει λάβει υπόψη αυτές τις παραμέτρους της εξόδου του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ;

2. Ποια είναι η άποψή της για το ζήτημα; Διαθέτει σχετικά στοιχεία;

2019-04-02T09:31:08+00:00Μάρτιος 15th, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: