Κλιματική αλλαγή, διατροφική ασφάλεια και βιωσιμότητα

//Κλιματική αλλαγή, διατροφική ασφάλεια και βιωσιμότητα

Κλιματική αλλαγή, διατροφική ασφάλεια και βιωσιμότητα

25 Μαρτίου 2019

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001480-19 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Theodoros Zagorakis (PPE)

Θέμα: Κλιματική αλλαγή, διατροφική ασφάλεια και βιωσιμότητα

Η Διακυβερνητική Επιτροπή για την Αλλαγή του Κλίματος του ΟΗΕ έχει προβλέψει ότι η κλιματική αλλαγή θα έχει σοβαρές επιπτώσεις στη γεωργία, την αλιεία και την κτηνοτροφία, και συνεπώς σημαντικές επιδράσεις στη διατροφική ασφάλεια και βιωσιμότητα. Έχουν ήδη δημοσιευθεί στοιχεία για τη μειωμένη παραγωγή σιτηρών και δημητριακών στη Νότια Ευρώπη, την δασική παραγωγή στη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη αλλά και τη μεταβολή ορισμένων αλιευτικών αποθεμάτων, κυρίως στον ΒΑ Ατλαντικό λόγω των αλλαγών στη θερμοκρασία. Παράλληλα, μελέτες μαρτυρούν την αλλαγή στα συστήματα ζωικής παραγωγής ανά την Ευρώπη, επίσης λόγω αλλαγής των κλιματολογικών συνθηκών. Σε αρκετές περιοχές, οι παραγωγοί θα πρέπει να προσαρμόσουν τις μεθόδους τους ώστε να αντιμετωπίσουν, για παράδειγμα, νέες ασθένειες στα ζωντανά ή επιβλαβείς επιπτώσεις στους βοσκότοπους. Τέλος, και στην περίπτωση των γεωργικών καλλιεργειών, της αγροτοδασικής παραγωγής ή της κτηνοτροφίας, είναι καθοριστική η βιωσιμότητα των υδάτινων πόρων και η διαχείριση του νερού, που επηρεάζονται καθοριστικά από περιπτώσεις ραγδαίας κλιματολογικής αλλαγής όπως η αύξηση της θερμοκρασίας ή η ξηρασία.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1.Διαθέτει στοιχεία για τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στην αλιεία, τη γεωργική και ζωική παραγωγή στην ΕΕ;

2.Ποια η περίπτωση της Ελλάδας;

3.Πώς επηρεάζεται η διατροφική ασφάλεια στην ΕΕ;

 

2019-04-09T07:53:20+00:00Μάρτιος 25th, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: