Καταγγελίες για τεχνητή αύξηση των ποσοστών αναπηρίας από ψυχιατρική πάθηση

//Καταγγελίες για τεχνητή αύξηση των ποσοστών αναπηρίας από ψυχιατρική πάθηση

Καταγγελίες για τεχνητή αύξηση των ποσοστών αναπηρίας από ψυχιατρική πάθηση

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000511-19 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Theodoros Zagorakis (PPE)

Θέμα: Καταγγελίες για τεχνητή αύξηση των ποσοστών αναπηρίας από ψυχιατρική πάθηση
Σύμφωνα με καταγγελίες πολλών γονέων και συγγενών παιδιών με χρόνιες αναπηρίες στην Ελλάδα, μεγάλος αριθμός παιδιών κατά την τελευταία διαδικασία πιστοποίησης αναπηρίας στο ΚΕΠΑ (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας) χαρακτηρίστηκε με ποσοστό αναπηρίας προερχόμενο από ψυχιατρική πάθηση. Η επιλογή αυτή εξυπηρετεί, σύμφωνα με τα καταγγελλόμενα, την πρακτική προώθησής τους σε ψυχιατρεία. Σημειώνεται ότι σε όλες τις προηγούμενες πιστοποιήσεις αναπηρίας των ατόμων αυτών καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής τους, δεν γίνεται καμία αναφορά σε ψυχιατρική πάθηση παρά μόνον αναφέρονται με σαφήνεια οι λόγοι αναπηρίας (αυτισμός, καθυστέρηση νοημοσύνης, εγκεφαλοπάθεια, σύνδρομο Down κ.λπ.)

Ερωτάται η Επιτροπή:

Έχει λάβει γνώση του συγκεκριμένου ζητήματος; Εάν ναι, σκοπεύει να διενεργήσει κάποιον έλεγχο για την ορθότητα των καταγγελιών;

2019-02-25T10:03:07+00:00Ιανουάριος 30th, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: