Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών

//Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών

Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών

Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο
2014-2019

0081/2016
12.9.2016

ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ
σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού
σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών
Patricija Šulin (PPE), Monica Macovei (ECR), Tomáš Zdechovský (PPE), Dubravka Šuica (PPE), Στέλιος Κούλογλου (GUE/NGL), Alfred Sant (S&D), Michela Giuffrida (S&D), Salvatore Cicu (PPE), José Inácio Faria (ALDE), Ivana Maletić (PPE), Nicola Caputo (S&D), Marijana Petir (PPE), Stefan Eck (GUE/NGL), Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE), Lola Sánchez Caldentey (GUE/NGL), Marlene Mizzi (S&D), Ivan Jakovčić (ALDE), Beatriz Becerra Basterrechea (ALDE), Jozo Radoš (ALDE), Doru-Claudian Frunzulică (S&D), Ελευθέριος Συναδινός (NI), Renata Briano (S&D)
Λήξη προθεσμίας: 12.12.2016

0081/2016
Γραπτή δήλωση, σύμφωνα με το άρθρο 136 του Κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σχετικά με την αλόγιστη ή κακή χρήση των αντιβιοτικών
1. Η χρήση αντιβιοτικών, τόσο στη γεωργία όσο και στον άνθρωπο, είναι πιθανόν περιττή σε ποσοστό έως 75%.
2. Τεράστιες ποσότητες αντιβιοτικών ελευθερώνονται στο περιβάλλον μαζί με τα ανθρώπινα απόβλητα.
3. Τα αντιμικροβιακά προάγουν την ολοένα και μεγαλύτερη αντοχή των ίδιων μικροβίων που προκαλούν τη μόλυνση· τα βακτήρια γίνονται πολύ πιο ισχυρά και πιο ανθεκτικά στα σημερινά αντιβιοτικά.
4. Επτά στις δέκα ανθρώπινες ασθένειες που ανακαλύφθηκαν πρόσφατα είναι ζωικής προέλευσης και οφείλονται στην αλόγιστη χρήση αντιβιοτικών στη ζωική παραγωγή.
5. Η Επιτροπή καλείται να προωθήσει την ανάπτυξη εργαλείων διαχείρισης αντιβιοτικών για τους συνταγογράφους.
6. Η Επιτροπή καλείται επίσης να προτείνει μέτρα τυποποίησης για βελτιώσεις στην υγιεινή, την πρόληψη ασθενειών, τον κτηνιατρικό έλεγχο και την ορθή και προσιτή οικονομικά διάγνωση.
7. Η παρούσα δήλωση διαβιβάζεται, με μνεία των ονομάτων των προσυπογραφόντων, στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή.

2019-04-09T12:34:48+00:00Δεκέμβριος 13th, 2016|ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ|

About the Author: