Επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

//Επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

Επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

Επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

1 Απριλίου 2019
E-001592-19
Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001592-19
προς την Επιτροπή
Άρθρο 130 του Κανονισμού

Bogusław Sonik (PPE) , Marc Tarabella (S&D) , Santiago Fisas Ayxelà (PPE) , Virginie Rozière (S&D) , Tiziana Beghin (EFDD) , Theodoros Zagorakis (PPE) , Julie Girling (PPE)

Θέμα: Επικύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων

Το σκάνδαλο Footbelgate στο Βέλγιο έχει αναδείξει την έκταση της διαφθοράς στον αθλητισμό. Δημοφιλή αθλήματα όπως το ποδόσφαιρο συνεχίζουν να μαστίζονται από παρόμοια σκάνδαλα αλλά ο κίνδυνος που απειλεί λιγότερο δημοφιλή αθλήματα είναι ακόμη μεγαλύτερος, γεγονός που επιτείνει την αίσθηση αδυναμίας οπαδών και χορηγών.

Το 2014, η ΕΕ, μαζί με χώρες και οργανισμούς από όλο τον κόσμο, ενέκρινε τη σύμβαση Macolin, που αποτελεί ένα νομικά δεσμευτικό διεθνές μέσο για την καταπολέμηση της διαφθοράς σε παγκόσμια κλίμακα. Η ΕΕ διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στη διαδικασία σύνταξης της σύμβασης.

Σύμφωνα με μάλλον αμφιλεγόμενη νομική γνωμοδότηση της νομικής υπηρεσίας του Συμβουλίου, η ΕΕ μπορεί να υπογράψει συμφωνίες μικτών αρμοδιοτήτων μόνο με την ομόφωνη έγκριση του Συμβουλίου. Ένα κράτος μέλος εμποδίζει την ΕΕ να υπογράψει τη σύμβαση Macolin και τα θεσμικά όργανα της ΕΕ καθυστερούν την κύρωσή της λόγω ζητημάτων που θα πρέπει να επιλυθούν μετά την συγκρότηση της διευθύνουσας επιτροπής της σύμβασης. Τούτου λεχθέντος, η σύμβαση του Macolin θα τεθεί σύντομα σε ισχύ αφού την έχουν κυρώσει πολλές τρίτες χώρες. Μόλις συμβεί αυτό, τα περισσότερα κράτη μέλη της ΕΕ θα βρεθούν σε θέση αδυναμίας να συμβάλουν στην καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αγώνων.

Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη της ΕΕ θα μπορούν να εκλέξουν εκπροσώπους στη μελλοντική διευθύνουσα επιτροπή και να διαδραματίσουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία λήψης αποφάσεων;

2019-06-20T10:03:37+00:00Απρίλιος 1st, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: