ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ

/ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ
13 09, 2016

Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια

2019-04-05T08:16:09+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Καταπιστευματικό ταμείο της ΕΕ για την Αφρική: επιπτώσεις για την ανάπτυξη και την ανθρωπιστική βοήθεια (A8-0221/2016 - Ignazio Corrao) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Η έκθεση της επιτροπής Ανάπτυξης αναλύει σε λεπτομέρεια τις πτυχές του προϋπολογισμού για τον τρόπο παροχής της βοήθειας, υποστηρίζει την διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα των στόχων, [...]

13 09, 2016

Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων

2019-04-05T08:15:14+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή των Άλπεων (A8-0226/2016 - Mercedes Bresso) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Η προστασία του περιβάλλοντος και της τοπικής βιοποικιλότητας, σε συνδυασμό με την καλύτερη διακυβέρνηση και την τοπική ανάπτυξη, τις θέσεις εργασίας και την καινοτομία, αποτελούν τα βασικά σημεία της παρούσας έκθεσης την οποία [...]

13 09, 2016

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ

2019-04-05T08:14:23+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ΜΜΕ (A8-0162/2016 - Rosa D'Amato) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Την συγκεκριμένη έκθεση, την οποία και υποστήριξα, ενέκριναν με μεγάλη πλειοψηφία οι συνάδελφοι της αρμόδιας επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης. Το κείμενο που έχει κατατεθεί, αναδεικνύει όλα τα επιμέρους ζητήματα που αφορούν την αποτελεσματικότερη χρηματοδότηση των ΜΜΕ σε [...]

13 09, 2016

Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη

2019-04-05T08:13:33+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Στρατηγική της ΕΕ για τη θέρμανση και την ψύξη (A8-0232/2016 - Adam Gierek) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Η παρούσα έκθεση της επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας έχει λάβει υπόψη της τις διαφορές και τις απόψεις που υπάρχουν στα κράτη μέλη, ενώ υπογραμμίζει τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν, κυρίως [...]

13 09, 2016

Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας

2019-04-05T08:12:39+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Ευρωπαϊκές στατιστικές όσον αφορά τις τιμές φυσικού αερίου και ηλεκτρικής ενέργειας (A8-0184/2016 - Barbara Kappel) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Έδωσα την θετική μου ψήφο στην έκθεση του συναδέλφου Langen η οποία ακολουθεί μια σειρά εγγράφων της Ευρωπαϊκή Επιτροπής από το 2015 και που αφορούν τον σχεδιασμό της αγοράς ηλεκτρικής [...]

13 09, 2016

Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας

2019-04-05T08:11:36+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Συμφωνία ΕΕ-Κίνας σχετικά με την προσχώρηση της Κροατίας (A8-0231/2016 - Iuliu Winkler) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Ενέκρινα με την θετική μου ψήφο το περιεχόμενο της παρούσα έκθεσης, την οποία έχει ήδη εγκρίνει η αρμόδια επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου με αυξημένη πλειοψηφία, γεγονός που υπογραμμίζει και την ευρύτερη αποδοχή της από [...]

13 09, 2016

Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία

2019-04-05T08:09:18+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Εξέταση των μετρήσεων εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία (A8-0246/2016 - Pablo Zalba Bidegain, Gerben-Jan Gerbrandy) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Υπερψήφισα την πρόταση των εισηγητών. Η παρούσα έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από την αρμόδια εξεταστική επιτροπή για τις μετρήσεις εκπομπών στην αυτοκινητοβιομηχανία.

13 09, 2016

Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία – βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα

2019-04-05T08:07:53+00:00Σεπτέμβριος 13th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016 - Στρασβούργο Ευρωπαϊκή εδαφική συνεργασία - βέλτιστες πρακτικές και καινοτόμα μέτρα (A8-0202/2016 - Iskra Mihaylova) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Με την παρούσα πρωτοβουλία, την οποία και υποστήριξα, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, συμβάλλει στην δημιουργία ενός ευέλικτου και απλοποιημένου πλαισίου για την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας. Στο κείμενο αναδεικνύεται η συμβολή της [...]

7 07, 2016

Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία

2019-04-05T08:18:01+00:00Ιούλιος 7th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο Εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία (A8-0203/2016 - Helga Stevens) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Το συγκεκριμένο ψήφισμα θέτει τα ζητήματα και τις προϋποθέσεις για την πλήρη εφαρμογή των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, που η προστασία και η διασφάλιση τους αποτελεί βασική μας [...]

7 07, 2016

71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών

2019-04-05T08:17:07+00:00Ιούλιος 7th, 2016|ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ|

Πέμπτη 7 Ιουλίου 2016 - Στρασβούργο 71η σύνοδος της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών (A8-0146/2016 - Andrey Kovatchev) Θεόδωρος Ζαγοράκης (PPE ). ‒ Υπερψήφισα την έκθεση του συναδέλφου Kovatchev, αρμοδιότητας της επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων, που αναφέρει ένα πλήρες πλαίσιο για την ειρήνη και την ασφάλεια, την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, τα ανθρώπινα δικαιώματα και το κράτος δικαίου, [...]

Load More Posts