Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στην Ελλάδα

//Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στην Ελλάδα

Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στην Ελλάδα

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-001479-19 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού

Theodoros Zagorakis (PPE)

Θέμα:  Άρδευση και διαχείριση υδάτινων πόρων στην Ελλάδα

Στην Ελλάδα, οι ποσότητες νερού ανά αρδευόμενο στρέμμα ανέρχονται κατά μέσο όρο σε 376 κυβικά μέτρα. Τα υψηλότερα μεγέθη εμφανίζονται στο Νότιο Αιγαίο, ενώ τα λιγότερα κυβικά καταναλώνονται στη Δυτική Μακεδονία. Τα αριθμητικά στοιχεία κατατάσσουν την Ελλάδα μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά κατανάλωσης νερού για αρδευτικές ανάγκες. Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην Ελλάδα προκύπτει από τις αυξημένες ανάγκες άντλησης νερού σε περιοχές με αυξημένη ζήτηση λόγω αύξησης του οικιστικού ιστού, παράλληλα με την ανάγκη υπεράντλησης λόγω τουρισμού και γεωργικής καλλιέργειας. Το φαινόμενο της υπεράντλησης, παρατηρείται σε αρκετές περιοχές της χώρας που αντιμετωπίζουν προβλήματα λειψυδρίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, του αυξημένου κόστους λιπασμάτων και φαρμάκων, αλλά και της απώλειας νερού λόγω πεπαλαιωμένων δικτύων. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε αρκετές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα σε όσες παρατηρείται αυξημένη ελαιοκαλλιέργεια, το κόστος του ποιοτικού αρδευόμενου νερού είναι ιδιαίτερα υψηλό.

Ερωτάται η Επιτροπή:

1. Τι προβλέπει η νέα ΚΓΠ για τα βιώσιμα αρδευτικά έργα και την ορθολογική διαχείριση των υδάτινων πόρων στα κράτη μέλη;

2.Ποια η περίπτωση της Ελλάδας;

2019-04-09T07:58:29+00:00Μάρτιος 25th, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: