Απορροφητικότητα των κονδυλίων για το μεταναστευτικό

//Απορροφητικότητα των κονδυλίων για το μεταναστευτικό

Απορροφητικότητα των κονδυλίων για το μεταναστευτικό

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-005516-18 προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Theodoros Zagorakis (PPE)

 

Συνολική βοήθεια ύψους 1,6 δισεκατομμυρίων ευρώ για τη διαχείριση του προσφυγικού στην Ελλάδα έχει εγκρίνει μέχρι σήμερα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία που δόθηκαν στη δημοσιότητα τον Ιούνιο του 2018. Ωστόσο, η αύξηση των αφίξεων των μεταναστών και προσφύγων σε συνδυασμό με τα ήδη υπερπλήρη κέντρα υποδοχής έχει οδηγήσει σε τεράστια προβλήματα όσον αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τις δυνατότητες σίτισης των ανθρώπων, καθώς και τις δυνατότητες φύλαξης των χώρων αυτών.

Με δεδομένα τα παραπάνω, είναι φανερό πως οι ελληνικές αρχές δεν έχουν κάνει σωστή διαχείριση των ευρωπαϊκών χρηματοδοτήσεων.

Ερωτάται, επομένως, η Επιτροπή:

—           Ποιο είναι το ποσοστό απορρόφησης των κονδυλίων για το προσφυγικό από την Ελλάδα;

—           Γνωρίζει με ποιον τρόπο δαπανήθηκαν τα συγκεκριμένα κονδύλια από τις ελληνικές αρχές; Και αν ναι, θεωρεί αποτελεσματική τη διαχείριση αυτών των κονδυλίων;

—           Η κατασκευή και λειτουργία των κέντρων υποδοχής και ταυτοποίησης από τις ελληνικές αρχές πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις προδιαγραφές που είχαν αρχικώς οριστεί;

2019-01-24T13:43:34+00:00Οκτώβριος 29th, 2018|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: