Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρίες

//Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρίες

Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρίες

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-000514-19 προς την Επιτροπή

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Theodoros Zagorakis (PPE)

Θέμα: Αποϊδρυματοποίηση ατόμων με αναπηρίες
Η μετάβαση από την ιδρυματική φροντίδα στη φροντίδα σε επίπεδο τοπικής κοινότητας αποτελεί έναν από τους βασικούς άξονες της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία 2010-2020.

Προς αυτή την κατεύθυνση, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει καλέσει τα κράτη μέλη να στηρίξουν ειδικές στοχοθετημένες δράσεις για την προώθηση της μετάβασης από τις υπηρεσίες της κατ’ οίκον/ιδρυματικής φροντίδας στη φροντίδα σε επίπεδο οικογένειας και τοπικής κοινότητας.

Σύμφωνα μάλιστα με τις θεματικές κατευθυντήριες γραμμές των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων (ΕΔΕΤ) για την καταπολέμηση των διακρίσεων/αναπηρίας που εκδόθηκαν από την Επιτροπή, δεν θα πρέπει να παρέχεται χρηματοδοτική στήριξη για μέτρα που μπορεί να συμβάλλουν σε περαιτέρω ιδρυματοποίηση των παιδιών, όπως έργα κατασκευής ή ανακαίνισης δομών μακράς διαμονής.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Διαθέτει ποιοτικά και ποσοτικά στοιχεία σχετικά με την υλοποίηση δράσεων σχετικά με την αποϊδρυματοποίηση στην Ευρώπη;

Σε ποιο βαθμό τα κράτη μέλη έχουν συμμορφωθεί με τις κατευθυντήριες γραμμές της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την αναπηρία;

Στις περιπτώσεις βαριών μορφών αναπηρίας, τι προτείνει ως ενδεδειγμένο μοντέλο υπηρεσιών υποστήριξης;

2019-02-25T09:44:31+00:00Ιανουάριος 30th, 2019|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: