Αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα Αττικής

//Αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα Αττικής

Αντιπλημμυρικά έργα στη Μάνδρα Αττικής

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης E-006036-18 προς την Επιτροπή 

Άρθρο 130 του Κανονισμού
Theodoros Zagorakis (PPE)

 

Στις 15 Νοεμβρίου 2017, καταστροφική πλημμύρα έπληξε την περιοχή της Μάνδρας, η οποία κόστισε τη ζωή σε 24 συνανθρώπους μας. Ένα χρόνο μετά, τα αντιπλημμυρικά έργα δεν έχουν ολοκληρωθεί, λόγω γραφειοκρατικών ζητημάτων, με αποτέλεσμα η περιοχή να εξακολουθεί να παρουσιάζει υψηλό κίνδυνο για την επανάληψη μιας τέτοιας καταστροφής.

Σύμφωνα με την οδηγία 2007/60/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα κράτη μέλη ήταν υποχρεωμένα να αξιολογήσουν τον κίνδυνο για πλημμυρικά φαινόμενα σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ποταμούς-χειμάρρους και σε ακτές έως το 2015.

Ερωτάται η Επιτροπή:

Είχαν γίνει οι απαραίτητες ενέργειες από την Ελλάδα για την αξιολόγηση και τη διαχείριση των κινδύνων πλημμύρας στη Μάνδρα, όπως προβλέπεται από την οδηγία 2007/60/ΕΚ;

Θεωρεί πως τα αντιπλημμυρικά έργα που είναι σε εξέλιξη επαρκούν για να αποτρέψουν παρόμοια καταστροφή στο μέλλον;

2019-01-24T13:42:19+00:00Νοέμβριος 29th, 2018|ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ|

About the Author: